ศูนย์สื่อมวลชนของ Netflix

เวลา: เรื่องของคาลีฟ บราวเดอร์ (Time: The Kalief Browder Story)

This series traces the tragic case of Kalief Browder, a Bronx teen who spent three horrific years in jail, despite never being convicted of a crime.
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงสินทรัพย์สำหรับสื่อ