The Crown

The Crown บอกเล่าเรื่องราวภายในของที่อยู่สองแห่งที่เลื่องชื่อที่สุดในโลก อันได้แก่พระราชวังบักกิ้งแฮมและบ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง และการคบคิดวางแผน ความรัก และกลอุบายเบื้องหลังเหตุการณ์สำคัญที่ส่งอิทธิพลต่อครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 สองที่อยู่ สองอำนาจ หนึ่งองค์ราชินี

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อและสำนักข่าว

Emily Robinson

Sarah Corney

+31 629 708 114

Simon Richards / Asset Requests

Michele Wunderlich

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนรับเนื้อหาสำหรับสื่อ

ด้านบน