Nobel

เหตุการณ์ต่อเนื่องหลายอย่างในอัฟกานิสถานส่งผลให้ชีวิตของตำรวจนายหนึ่งที่กลับเข้าประจำการหน่วยปฏิบัติการพิเศษต้องผจญกับความซับซ้อนที่พลิกผันด้านการเมืองและชีวิตส่วนตัว

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อและสำนักข่าว

Netflix PR

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนรับเนื้อหาสำหรับสื่อ

ด้านบน