Termeni și condiții aplicabile Centrului media Netflix

Tu („tu”) ești de acord să respecți termenii și condițiile Centrului media Netflix („Condițiile”) care reglementează utilizarea de către tine a Centrului media Netflix și a oricăror resurse publicitare, inclusiv, dar fără a se limita la fotografii sau alte materiale din sfera audiovizualului, mărci înregistrate Netflix, logouri, mărci comerciale, mărci de servicii, denumiri de servicii sau alte elemente specifice aflate în proprietatea Netflix („Resursele mărcii Netflix”), puse la dispoziție prin intermediul Centrului media Netflix, accesibile la https://media.netflix.com, pe alt site Netflix sau puse la dispoziție în alt mod de către Netflix. În cazul oricăror contradicții între prezentele Condiții și orice acord scris între tine și Netflix, acordul scris va prevala.

Drepturile tale de utilizare a resurselor mărcii Netflix

Netflix îți acordă o licență limitată, neexclusivă, revocabilă, necesionabilă și netransferabilă pentru a afișa resursele mărcii Netflix, în conformitate cu prezentele Condiții. Utilizarea resurselor mărcii Netflix de către tine (inclusiv a oricărei notorietăți aferente) va produce efecte în beneficiul Netflix. Ești de acord să nu revendici resursele mărcii Netflix, să nu participi la revendicarea acestora de către alte persoane, să nu revendici înregistrarea acestora sau a drepturilor de proprietate deținute de Netflix asupra acestora (în limitele legislației în vigoare), să nu încerci să înregistrezi orice resurse ale mărcii Netflix sau alte denumiri comerciale, logouri, mărci sau materiale (inclusiv nume de domenii) care creează orice fel de confuzii prin similaritate (inclusiv, dar fără a se limita la sonoritate, aspect și ortografiere) cu toate resursele mărcii Netflix. Resursele mărcii Netflix sunt puse la dispoziție „ca atare”, iar Netflix își declină toate garanțiile explicite și implicite, inclusiv garanțiile cu privire la neîncălcare. Netflix nu va fi ținută răspunzătoare față de tine pentru nicio daună directă, indirectă, incidentală, specială, pe cale de consecință, punitivă, exemplară sau pentru alte tipuri de daune derivate din resursele mărcii Netflix sau din utilizarea acestora. Această limitare se aplică și în situația în care Netflix a fost informată sau ar fi trebuit să fie conștientă de posibilitatea producerii unor asemenea daune. Unele jurisdicții nu permit anumite excluderi sau limitări. În astfel de jurisdicții, excluderile și limitările prevăzute în prezentele Condiții se vor aplica în măsura maximă permisă de lege. Nicio prevedere inclusă în prezentele Condiții nu îți conferă niciun drept, titlu sau control asupra resurselor Centrului media Netflix.

Cerințe

Toate utilizările resurselor Centrului media Netflix trebuie să fie conforme cu directivele privind marca Netflix, disponibile la https://brand.netflix.com, precum și cu cerințele următoare, cu excepția cazului în care ai aprobarea prealabilă scrisă din partea Netflix:

Fără modificări. Resursele mărcii Netflix trebuie utilizate ca atare, așa cum au fost puse la dispoziție de către Netflix, fără modificări. Nu este permisă înlăturarea, distorsionarea sau modificarea niciunui element al resurselor mărcii Netflix și nici schimbarea culorilor. Nu sunt permise prescurtarea, abrevierea sau crearea de acronime din resursele mărcii Netflix.

Fără utilizări generice. Nu este permisă utilizarea resurselor Netflix astfel încât să denote un sens comun, descriptiv sau generic.

Fără utilizări la forma de plural sau la forma posesivă. Nu este permisă utilizarea resurselor mărcii Netflix la forma de plural sau la forma posesivă.

Fără asimilări. Nu este permisă includerea resurselor mărcii Netflix în denumirea propriului tău produs, denumirea serviciilor tale, a mărcilor comerciale, a logourilor, în denumirile companiilor, în numele domeniilor, în numele site-urilor, în titlurile publicațiilor sau altele asemănătoare, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod explicit de către Netflix.

Fără mărci similare care creează confuzii. Nu este permisă utilizarea resurselor mărcii Netflix, inclusiv a oricărei mărci comerciale Netflix care ar putea crea confuzie în legătură cu dreptul de proprietate deținut asupra resurselor Netflix.

Fără surse care creează confuzii. Nu este permisă utilizarea resurselor mărcii Netflix, inclusiv a oricărei mărci comerciale Netflix într-o manieră care să sugereze faptul că Netflix este sursa produselor sau a serviciilor tale, precum și într-un alt mod care ar putea crea confuzie legată de originea resurselor Netflix.

Numele domeniilor. Nu este permisă înregistrarea resurselor mărcii Netflix, inclusiv a oricărei mărci comerciale Netflix, ca nume de domeniu sau ca orice parte a unui nume de domeniu.

Reprezentarea grafică a mărcii. Nu sunt permise copierea sau reproducerea conceptului site-ului Netflix, ale caracterelor, culorii, stilului, conceptului grafic sau a altor imagini specifice.

Aprobare. Nu este permisă afișarea resurselor mărcii Netflix într-o asemenea manieră încât: (i) să prezinte în mod exagerat relația pe care o ai cu Netflix, (ii) să sugereze că ai un parteneriat sau ești afiliat Netflix, (iii) să sugereze că ai fost sponsorizat sau susținut de către Netflix, (iv) să sugereze că întreg conținutul a fost autorizat de către Netflix sau (v) să reprezinte ideile sau opiniile Netflix sau ale personalului Netflix, cu excepția cazului în care ai aprobarea prealabilă scrisă din partea Netflix pentru acest lucru.

Importanță. Nu este permisă afișarea resurselor mărcii Netflix astfel încât acestea să devină caracteristica distinctivă sau predominantă de pe pagina site-ului tău, de pe materialul tipărit sau din alt conținut, fără aprobarea prealabilă scrisă din partea Netflix pentru acest lucru.

Încălcarea legii. Nu este permisă afișarea resurselor mărcii Netflix pe orice site care conține, expune sau promovează materiale pornografice, conținut rezervat adulților, jocuri de noroc, comercializare de țigări, băuturi alcoolice sau arme de foc persoanelor sub douăzeci și unu (21) de ani.

Utilizare neadecvată. Nu este permisă afișarea resurselor mărcii Netflix într-o manieră înșelătoare, neechitabilă, denigratoare, ilicită, calomnioasă, injurioasă, obscenă sau care face referire la Netflix într-un alt mod neadecvat.

Difuzare. Nu este permisă utilizarea resurselor mărcii Netflix în televiziune, în filme sau în materiale video, fără aprobarea prealabilă scrisă din partea Netflix.

Titlurile cărților sau ale altor publicații. Nu este permisă afișarea resurselor mărcii Netflix în titlurile publicațiilor, inclusiv ale cărților, fără aprobarea prealabilă scrisă din partea Netflix.

Produse comerciale. Nu este permisă utilizarea sau afișarea resurselor mărcii Netflix în sau pe mărfuri sau produse comerciale de orice fel, fără aprobarea prealabilă scrisă din partea Netflix.

Linie de credit: Ai obligația de a reproduce toate informațiile legate de protocolul bancar, furnizate pentru resursele mărcii Netflix.

Drepturile Netflix

Netflix va interpreta respectarea de către tine a prezentelor Condiții la libera sa alegere. Netflix îți poate modifica sau revoca oricând aprobarea de a afișa sau utiliza resursele mărcii Netflix. Netflix poate intenta acțiune în instanță împotriva oricărei utilizări a resurselor mărcii care nu corespunde cu prezentele Condiții sau cu aprobarea scrisă acordată de Netflix, care încalcă orice drept de proprietate intelectuală deținut sau utilizat de către Netflix în baza unei licențe sau care contravine legislației în vigoare.

Prevederi generale

Nu ți se permite cesionarea drepturilor sau delegarea obligațiilor pe care le ai în baza prezentelor Condiții, fără aprobarea prealabilă scrisă din partea Netflix. Prezentele Condiții nu instituie drepturi pentru nicio terță parte. Condițiile vor fi guvernate și interpretate în concordanță cu legislația statului California, fără a lua în considerare prevederile cu privire la conflictul de legi. Instanța competentă pentru soluționarea oricărei dispute sau revendicări va fi districtul Santa Clara, California. Niciuna dintre părți nu va fi considerată ca fiind angajat, agent, partener sau reprezentant legal al celeilalte părți. Renunțarea de către Netflix la încălcarea oricărei prevederi a prezentelor Condiții nu va constitui o renunțare la Condiții în integralitatea lor. Dacă oricare prevedere a prezentelor Condiții este considerată de o instanță competentă ca fiind ilegală, nulă sau neaplicabilă, prevederea respectivă va fi modificată și interpretată astfel încât să îndeplinească cel mai bine obiectivele prevederii inițiale, în măsura maximă permisă de lege, iar restul prevederilor prezentelor Condiții vor rămâne pe deplin în vigoare și valide.

Principale