Netflix Media Center

XIII poprawka

Tytuł tego niezwykłego i elektryzującego filmu dokumentalnego Avy DuVernay stanowi nawiązanie do XIII poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która stanowi, że „Nie będzie w Stanach Zjednoczonych ani niewolnictwa, ani przymusowych robót, chyba że jako kara za przestępstwo, którego sprawca został prawidłowo skazany”. DuVernay w niezwykle klarowny sposób pokazuje, jak to się stało, że druga część tej uroczystej deklaracji może być teraz kojarzona z horrorem masowej kryminalizacji i rozrastającym się przemysłem więziennym. Archiwalne zdjęcia, opinie działaczy, polityków oraz historyków z różnych stron barykady, a także opowieści byłych więźniów i więźniarek złożyły się na dzieło mające olbrzymi walor syntetyczny.
ZEZWOLENIE NA WYŚWIETLANIE DO CELÓW EDUKACYJNYCH
Netflix z dumą prezentuje niezwykle intrygujące oryginalne filmy dokumentalne. Wiemy, że wielu użytkowników naszego serwisu ma do nich równie emocjonalny stosunek jak my sami i ze względu na ich walory poglądowe pragnie je zaprezentować w celach edukacyjnych, np. podczas lekcji, na spotkaniu grupy dyskusyjnej, w klubie książki itp. Dlatego też udzielamy zgody na jednorazową projekcję do celów edukacyjnych filmów dokumentalnych, którym towarzyszy niniejsza informacja. Zastosowanie mają wówczas podane poniżej warunki.
  • Dostęp do filmu dokumentalnego może uzyskać w serwisie Netflix jedynie posiadacz konta Netflix. Nie sprzedajemy płyt DVD ani nie umożliwiamy wyświetlenia materiału w inny sposób.
  • Projekcja musi być zorganizowana w celach niezarobkowych i niekomercyjnych. Oznacza to, że nie można pobierać opłat za wstęp, organizować zbiórek ani wyrażać zgody na sponsorowanie pokazu przez reklamodawców lub podmioty zajmujące się działalnością handlową.
  • W ramach działań promocyjnych związanych z projekcją nie należy wykorzystywać logo serwisu Netflix ani podejmować żadnych innych czynności sugerujących, że projekcja ma charakter „oficjalny” lub jest zatwierdzona przez serwis Netflix.
Ufamy, że nasi użytkownicy będą przestrzegać tych zasad, które służą temu, aby dzielenie się naszymi filmami dokumentalnymi i dyskutowanie na ich temat w szerszym gronie było łatwiejsze.
Dokumentem potwierdzającym fakt udzielenia licencji na organizację pokazu jest niniejsza strona.
Zaloguj się lub zarejestruj, aby mieć dostęp do materiałów prasowych