Σκοτάδι

Το Σκοτάδι, ένα οικογενειακό δράμα με υπερφυσική τροπή, διαδραματίζεται σε μια γερμανική πόλη στη σημερινή εποχή, όπου η εξαφάνιση δύο μικρών παιδιών αποκαλύπτει τη διπλή ζωή και τις διαταραγμένες σχέσεις μεταξύ τεσσάρων οικογενειών. Εκτυλισσόμενη σε δέκα ωριαία επεισόδια, η ιστορία μπλέκει σε μονοπάτια του υπερφυσικού και δημιουργεί συνδέσεις με την ίδια πόλη το 1986.

Πληροφορίες επικοινωνίας Τύπου

Katia Jacoby

+31 629 72 58 71

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για πόρους Τύπου

Κορυφή